OP system as
OP system as
OP system as et selskap i OP gruppen
Norwegian English German Swedish

Mixer Biopress 205 separerar vätskan och fast fraktion av biologiskt nedbrytbart avfall. Den roterande konen pressar materialet med ett förinställt tryck genom en sil, som finns i olika grovlekar. Slutprodukten används för biogasproduktion och den fasta fraktionen kan t ex komposteras.

Broschyr Mixer Biopress 205
DBP 205 pdf fram
Klicka för att bläddra eller ladda ner som PDF.

DBP 205-illu2