OP system as
OP system as
OP system as et selskap i OP gruppen
Norwegian English German Swedish

Siktar de flesta typer av material, t ex kompost, barkmull, rivningsvirke, schaktmassor eller byggavfall. Ställbar lastavkännande inmatning ger god utnyttjandegrad och hög kapacitet. Direktdrivning i trumman ger hög driftsäkerhet och enkla trumbyten. Smidig service via de stora sidoluckorna. Kan registreras för 80 km/h. Roterande borste för självrengöring av trumman. Optimala kombinationsmöjligheter med t ex kross, vindsikt, stjärnsikt eller skivseparator.

Bild: Produktinfo

Broschyr SM-serien
SM_siktar
Klicka för att bläddra eller ladda ner som PDF.

 

SM 414 Trumsikt

Bild: SM 414

SM 518 Trumsikt

Bild: SM 518

SM 620 Trumsikt

Bild: SM 620

SM 720 Trumsikt

sm 720

SM 1200 TRIFLEX stjärnsikt

SM1200Triflex

SM TRIFLEX stjärnsikt är främst avsedd för blöta fraktioner; t ex kompost, barkmull, blandat byggavfall, avloppsslam, våt och lerig jordmassa etc. Stjärnsikten består av ett flertal axlar med tätsittande stjärnformade skivor. Finfraktionen passerar genom skivorna medan grovfraktionen transporteras vidare. Rotationskraften i stjärnvalsarna bryter upp, återcirkulerar och transporterar materialet. Genom de olika axlarnas hastigheter slits materialet sönder.