OP system as
OP system as
OP system as et selskap i OP gruppen
Norwegian English German Swedish

Doppstadts vindsiktar frånskiljer effektivt t ex sten, betong och järn från trä och annat brännbart. Principen bygger på ett inmatningsband, ett luftmunstycke och en roterande trumma. En kraftig luftström får lätta material att flyga över trumman och tunga material ramlar ner innan trumman. Vindsiktarna finns i flera storlekar, mobila och stationära.

  ws1001 bild01 ws1600taifun WS 2000 K 01
WS Vindsikt WS 1001 WS 1600 AB WS 2000 K (mobil)
Maskinvikt (kg) 5000 7100 25–28000
Motor typ El El Diesel
Motorstyrka 30 kW 40 kW 90 kW
Bandbredd 100 cm 160 cm 200 cm
Bandhastighet 3 m/s 1,5 m/s 2–3 m/s
Luftvolym 12500 m3/h 12500 m3/h 20000 m3/h
WS vindsikt3

WS 2000K, vindsikt

WS vindsikt2

Principen för en vindsikt är att tunga materialet ramlar ner innan trumman. Tack vare trumman kommer även material som har en stor area i förhållande till sin vikt, exempelvis kakel, att frånskiljas. Detta eftersom föremålets rörelseenergi drastiskt minskar när det slagit i trumman och därför inte orkar sväva över till den lätta fraktionen.

  • westeria-windsichter-animation

  • Osorterat_Westeria

    Före: Blandat rivningsmaterial

  • Sten_Westeria

    Efter: Tungt material, sten & betong

  • Wood_Westeria

    Efter: Lätt material, trä och brännbart