Grovkross, DW-serien

Doppstadt kraftfulla grovkrossar av typen långsamtgående envals-krossar arbetar med en skärrotor som krossar materialet mot en hydrauliskt styrd motstålskam som vid överbelastning automatiskt fjädrar undan för att skydda maskinen. De är enkla, direktdrivna via en kraftig växellåda och relativt okänsliga för hårda föroreningar. De löser de svåraste krossningsuppgifterna inom området brännbart avfall: industri-verksamhetsavfall, rivningsverksamhet, returträ, stubbar, trädgårdsavfall, bio, hushållsavfall och mycket mer. Blandade material eller monofraktioner är vardagsmat för krossarna i DW-serien. Med olika valbara typer av enkelt utbytbara bultade skärverktyg och tillbehör anpassas krossen snabbt till olika krossningsarbeten, de kan producera en färdig materialfraktion ned till under 100 mm i styckestorlek. Ett beprövat tillbehör återför överstort material till krosskammaren för en andra bearbetning utan att krossen bli känsligare för skador orsakade av hårda okrossbara föroreningar. DW krossarna finns både som hjulgående, bandgående, som stationära, diesel och elektriskt drivna modeller i olika storlekar.

Särdrag: Doppstadt grovkrossar är kända för höga prestanda, hög kvalitét och högt andrahandsvärde.

 • Direktdriven envals-princip för optimal produktivitet och låg driftskostnad
 • Väl tilltagen inmatningsficka lämplig också för lastning med hjullastare
 • Långsamt roterande slitskyddad rotor med aggressiva krossverktyg
 • Skyddad mot hårda okrossbara föroreningar via fjädrande motstålskam
 • Utbytbart krossystem för att helt ändra krossverktyg i storlek och antal
 • Olika tillgängliga krossystem M (Medium, L (Large), XL (Extra Large)
 • Krossverktyg i olika utföranden för optimal sönderdelning av olika material
 • Enkelt utbytbara, bultade krossverktyg på rotor och motstålshållet
 • Återföring av överstort material till krosskammaren för en andra bearbetning
 • Servicetillgänglighet via stora dörrar och luckor
 • Mångsidig med beprövade tillbehör för anpassning till skiftande arbetsförhållanden och önskemål
 • Kan enkelt kopplas samman med andra Doppstadt produkter

 

DW 2060

DW 2060

240 kW elmotor, lastväxlarram med nedfällbara hjul. Kompakt liten grovkross, 16 ton. 2 m lång krossrotor.

DW 3060 SA - CLASSIC

DW 3060 SA - CLASSIC

315/360 kW, dieselmotor, 3-axlat hjulchassi med trailerkoppling för 30 ton. Valbar krossrotor med 21 eller 42 tänder.

csm DW 3060 TypeF Teaser 7f15470a3e

DW 3060 TYP F

320 kW, dieselmotor, hjulchassi för 25 ton. Kompakt grovkross, 4 m inmatningsficka.  Krossrotor med  21 st tänder.

DW 3060 TYP F

DW 3060 TYP F - BIOPOWER

360 kW, dieselmotor, hjulchassi för 25 ton. Kompakt grovkross, Valbar krossrotor med 14, 42, 125 eller 145 tänder.

 

DW 2060 K - LIMITER

DW 2060 K - LIMITER

240 kW dieselmotor, larvbandschassi. Kompakt liten grovkross, 18 ton. Valbar krossrotor med 28 eller 68 tänder.

DW 3060 K TYP F

DW 3060 K TYP F

320 kW dieselmotor, larvbandschassi, 30 ton. Kompakt grovkross. Krossrotor med verktyg storlek L: 21st.

DW 3060 K TYP F

DW 3060 K TYP F - BIOPOWER

360 kW dieselmotor, larvbandschassi, 30 ton. Valbar krossrotor med 14, 21, 42 eller 125 tänder.

DW 2060

DW 2060 E

132/160 kW elmotor AC, lastväxlarram med nedfällbara hjul. 2 m lång krossrotor. Krossrotor med verktyg storlek: XL: 14 st.

DW 206 CERON

DW 206 CERON

210/315/380 kW elmotor DC, Stativram stationär. Extremt kraftigt byggd grovkross, 34 ton. 2 m lång krossrotor. 9, 14, 18 eller 28 tänder.

DW 256 CERON

 DW 256 CERON

210/315/380 kW elmotor DC, Stativram stationär. Extremt kraftigt byggd grovkross, 30 ton. 2,5 m lång krossrotor. 11, 17, 22 eller 34 tänder.

DW 306 CERON

DW 306 CERON

315/380 kW elmotor DC, Stativram stationär. Extremt kraftigt byggd grovkross 32 ton. 3 m lång krossrotor. 14, 21, 28 eller 125 tänder.

UPP