Kverning

Doppstadt har løsninger for å kverne materialer til forberedelse av videre materialsortering og gjenvinning, for å oppnå en spesifikk størrelse eller for volumreduksjon. Utvalget består av saktegående kverner (en saktegående valse med tenner (utskiftbare) som skjærer mot en motstålskam, hurtiggående kverner (med slagere og rist som definerer materialets størrelse, flishuggere og shredder kverner for effektiv og økonomisk produksjon av ferdig materialet. Maskinene er tilgjengelige i et stort antall forskjellige utførelser, både mobile og stasjonære, samt at de leveres med elektrisk eller diesel drift. 

 

Saktegaende kvern

SAKTEGÅENDE KVERNER
Kraftige saktegående kverner som håndterer industriavfall, retur-tre, stubber, hageavfall og husholdningsavfall mm. Maskiner som er godt rustet til å håndtere mange forskjellige avfallstyper.

Finkross AK NZ

HURTIGGÅENDE KVERNER – AK/NZ
Hurtiggående kverner godt egnet for kverning av rest-trevirke, paller, røtter, hageavfall og diverse annet brennbart avfall. Finkverningen gjøres i en trommel med fritthengende slagere, størrelse defineres med mot rist.

dz 750 e

KOMBIK KVERNER – DZ
Unik kombinasjon av grov kverning og fin kverning i en og samme maskin. For retur-tre, stubber, rivings-avfall, industriavfall m.m. For effektiv produksjon av bio brensel.

Flistugg

FLISHUGGER – DH

Flishuggerne i DH serien er tilgjengelige i en rekke varianter fra traktordrevne (PTO) til store treminalmaskiner, stasjonære løsninger og konstruert på lastebil chassis. De brukes til effektiv og økonomisk produskjson av flis, primært fra jomfruelig trevirke. 

 

df 207 rotaro

SHREDDER – DF

Skjærerotoren bryter for eksempel ferdigbehandlet, vindforseglet, lett, rent brennbart materialet uten harde forurensninger til bruk, for eksempel som drivstoff i sementovner.  

 

 

 

 

 

UPP