Shredder DF-serien

Shredder med fasta skärblad och siktroster. Maskinen sönderdelar förbehandlat, vindsiktat, lätt, rent brännbart material utan hårda föroreningar för användning exempelvis som bränsle i cementugnar, som blåses in. Bränslet består huvudsakligen av papper, kartong och mjukplast. En mindre andel hårdplast textil och trä kan accepteras. Sönderdelning görs med en snabbt roterande rotor försedd med bultade vändbara blad. Skärrotorn skär mot en fast motstålskam också den försedd med bultade vändbara skärblad. Lastavkännande inmatningssystem samt siktroster, ger en effektiv och flexibel produktion med definierad styckestorlek. Maskintypen är Stationär och matas med transportband.

Särdrag: Doppstadt Shredder typ DF är känd för hög kvalitét och högt andrahandsvärde.

  • Beprövad genomtänkt kompakt konstruktion som kontinuerligt förbättras
  • Enkel direktdrivning via remdrift utan växellåda
  • Lastkännande materialinmatning med materialkomprimering
  • Tung skärrotor med överlappande fasta skärklingor för bästa resultat
  • Enkelt utbytbara, bultade rotor och motstålsklingor samt siktkorg
  • God servicetillgänglighet via stora dörrar o luckor
  • Kompakt platssparande

 

DF 207 ROTARO

DF 207 ROTARO
250 kW elmotor AC, stativchassi. Stationär Kompakt shredder, 22 ton. För tillverkning av finfraktionerat bränsle. Lastkännande inmatning

 

 

UPP