Finshredder CURO/KIMO

Shredder med fasta skärblad och siktroster.

 

CURO sönderdelar dels lätt, rent brännbart material utan hårda föroreningar för användning exempelvis som bränsle i cementugnar, men också elektronikskrot eller andra material med en viss andel hårdare föroreningar. Styckestorlek upp till 400 mm kan behandlas. Bränslet består huvudsakligen av papper, kartong och mjukplast. En mindre andel hårdplast textil och trä kan accepteras. Sönderdelning görs med en snabbt roterande rotor försedd med bultade vändbara blad. Skärrotorn skär mot en fast motstålskam också den försedd med bultade vändbara skärblad. Lastavkännande inmatningssystem samt siktroster, ger en effektiv och flexibel produktion med definierad styckestorlek. Maskintypen är Stationär och matas med transportband.

 

curo typ 250 h120

CURO TYP 250
250 kW elmotor AC, stativchassi. Stationär Kompakt shredder, 22 ton. För tillverkning av finfraktionerat bränsle. Lastkännande inmatning. Rotorvikt 6,3 ton.

 

 

KIMO sönderdelar mindre elektronikskrot samt brännbart material med viss andel hårda föroreningar för användning för återvinning eller som bränsle. Styckestorlek upp till 400 mm kan behandlas. Det brännbara materialet består huvudsakligen av papper, kartong, plast, textil och en mindre andel. Sönderdelning görs med en roterande rotor försedd med bultade vändbara blad. Skärrotorn skär mot en fast motstålskam också den försedd med bultade vändbara skärblad. Lastavkännande inmatningssystem samt siktroster, ger en effektiv och flexibel produktion med definierad styckestorlek. Maskintypen är Stationär och matas med transportband.

 

kimo typ 16 h120

KIMO TYPE 16
250 kW elmotor AC, stativchassi. Stationär Kompakt shredder, 23,5 ton. För krossning av elektronikskrot eller tillverkning av fin fraktionerat bränsle. Rotor 1,6 m lång.

kimo typ 20 h120

KIMO TYPE 20
315 kW elmotor AC, stativchassi. Stationär Kompakt shredder, 26 ton. För krossning av elektronikskrot eller tillverkning av fin fraktionerat bränsle. Rotor 2 m lång.

 

UPP