SPLITTER - Spiralsiktar

Splitter-serien är en unik patenterad separationsteknik, där man delar upp (splittar) föremål utifrån storlek och form. Maskinen lämpar sig för att separera svåra material som t ex schaktmassor där sten separeras från lera, industriavfall, skrot, träavfall, organiskt avfall, bygg- och rivningsavfall och mycket mer.
Siktfraktion från 40 mm uppåt.

Splitters unika skruvdäck där ena änden är öppen förhindrar blockering av maskinen, separerar material i två eller tre fraktioner samtidigt. Kubiska, tunga föremål transporteras i sidled. Stora, långa och lätta föremål fortsätter rakt fram i matningsriktningen. Material som är mindre än avståndet mellan skruvarna och skruvbladen faller igenom.
Se illustration nedan.

splitter overview 2

Det kraftfulla och blockeringsfria skruvdäcket som även klarar lindande material separerar även de tyngsta materialen i därför avsedda maskiner upp till 300 kg styckestorlek. maskinen möjliggör en hög kapacitet på liten yta.

Doppstadt Splitter finns i ett flertal storlekar och utföranden både mobila och stationära, med el eller dieseldrift. De kan med fördel kopplas samman med andra Doppstats produkter exempelvis en förkross för att erhålla en önskad slutprodukt.

Särdrag: Doppstadt Splitter är kända för höga prestanda, hög kvalitét och högt andrahandsvärde.

  • Beprövad genomtänkt konstruktion som kontinuerligt förbättras
  • Maskiner för skiftande behov i både storlek och funktion
  • Mångsidig flexibel produkt med beprövade tillbehör för anpassning till skiftande arbetsförhållanden och önskemål
  • Blockeringsfri drift och litet slitage
  • God tillgänglighet för service genom stora dörrar och luckor
  • Kan enkelt kombineras med andra Doppstadt produkter såsom krossar och siktar

 

splitter selector start

SPLITTER 400 SWS

Mobil på lastväxlarram, siktyta 8 m2. Hydraulisk drivning 85 l/min. 300 bar. Styckestorlek max 1000 mm, 60 kg. Kapacitet upp till 30 ton/140 m3/h.

splitter selector sws 800

SPLITTER 800.8 SWS

Mobil på lastväxlarram, siktyta 8 m2. Hydraulisk drivning 85 l/min. 300 bar. Styckestorlek max 350 mm, 40 kg. Kapacitet upp till 30 ton/140 m3/h.

SPLITTER UNIT 325

SPLITTER UNIT 325

Stationär splitter, siktyta LxB 3 x 2,5 m 7,5 m2. Eldrift 10 kW. Styckestorlek max 1000 mm, 60 kg. Separerar i upp till 3 materialfraktioner. Kapacitet upp till 20 ton/h.

SPLITTER UNIT 425

SPLITTER UNIT 425

Stationär splitter, siktyta LxB 4 x 2,5 m 10 m2. Eldrift 16,5 kW. Styckestorlek max 1000 mm, 60 kg. Separerar i upp till 3 materialfraktioner. Kapacitet upp till 30 ton/h.

 

SPLITTER UNIT 625

SPLITTER UNIT 625

Stationär splitter, siktyta LxB 6 x 2,5 m 15 m2. Eldrift 22 kW. Separerar i upp till 3 materialfraktioner. Kapacitet upp till 50 ton/h.

 

 

UPP