Nyhet! Gassanlegg for Biobrensel

Har du også fått nok av voldsomme energipriser? Nå kan du ta kontroll over strøm- og oppvarmingskostnadene dine, i tillegg på en miljøvennlig måte!

LiPRO Biobrensel gassanlegg konverterer flis til en brennbar syntesegass gjennom en termokjemisk reaksjon i en flertrinns gassifiserings prosess. Syntesegassen blir igjen omdannet til termisk energi og mekanisk energi i en forbrenningsmotor. Den termiske energien blir til lokal varme, og den mekaniske energien blir til elektrisitet i en generator. Alt i ett trinn, i ett og samme anlegg. Brenselet består av flis fra for eksempel hogst, restvirke, avfallsprodukter fra sagbruk, ubehandlet gjenvunnet trevirke og annet massiv tre. Passer for større gårder, idretts- og spaanlegg, hotell- og restaurantbedrifter eller kanskje et mindre lokalt fjernvarmeanlegg som også bidrar til miljøet!

  • Høy konsistent Syntesegass kvalitet ved bruk av dårligere flis, takket være flertrinns forgassingsprosess
  • Høy tilgjengelighet på over 8000 timer per år
  • Vedlikeholds vennlige design
  • Helautomatisk drift
  • Bruk av dårligere flis fra f.eks. skogforvaltning, resirkulert virke, bruk av resirkulert tre m m
  • Etter brenning av filterasken i reaktoren inneholder kun 0,5–1,5% aske
  • Askegitter med automatisk sortering av forurensninger som stein og metall i tillatt sponstørrelse

 

 

Biogas Gengas anlaggning NO

Kontainer

Som tilbehør til Syntesegas anlegget kan du få en bunker med tørkesystem for å sikre riktig fuktighet på flisene.

 

Flerstegsforgasning erjo NO

Tradisjonell gassifiserings prosess sammenlignet med LiPROs flertrinns gassifisering.

Modulsystem

LiPRO Biobrensel gassanlegg leveres i en containerpakke, som et modulsystem, noe som gjør at du enkelt kan koble til flere moduler for høyere energieffekt. Kan også leveres separat for plassering i eksisterende bygg. 

 

 

 

UPP