LiPRO Gassanlegg for Biobrensel

Har du også fått nok av voldsomme energipriser? Nå kan du ta kontroll over strøm- og oppvarmingskostnadene dine, i tillegg på en miljøvennlig måte!

LiPRO Biobrensel gassanlegg konverterer flis til en brennbar syntesegass gjennom en termokjemisk reaksjon i en flertrinns gassifiserings prosess. Syntesegassen blir igjen omdannet til termisk energi og mekanisk energi i en forbrenningsmotor. Den termiske energien blir til lokal varme, og den mekaniske energien blir til elektrisitet i en generator. Alt i ett trinn, i ett og samme anlegg. Brenselet består av flis fra for eksempel hogst, restvirke, avfallsprodukter fra sagbruk, ubehandlet gjenvunnet trevirke og annet massiv tre. Passer for større gårder, idretts- og spaanlegg, hotell- og restaurantbedrifter eller kanskje et mindre lokalt fjernvarmeanlegg som også bidrar til miljøet!

  • Høy konsistent Syntesegass kvalitet ved bruk av dårligere flis, takket være flertrinns forgassingsprosess
  • Høy tilgjengelighet på over 8000 timer per år
  • Vedlikeholds vennlige design
  • Helautomatisk drift
  • Bruk av dårligere flis fra f.eks. skogforvaltning, resirkulert virke, bruk av resirkulert tre m m
  • Etter brenning av filterasken i reaktoren inneholder kun 0,5–1,5% aske
  • Askegitter med automatisk sortering av forurensninger som stein og metall i tillatt sponstørrelse

 

 Se LiPROs film om hvordan trevirke omdannes til strøm og varme.

 

 

LiPRO faktaruta NO

 

 

Biogas Gengas anlaggning NO

Kontainer

Som tilbehør til Syntesegas anlegget kan du få en bunker med tørkesystem for å sikre riktig fuktighet på flisene.

 

Flerstegsforgasning erjo NO

Tradisjonell gassifiserings prosess sammenlignet med LiPROs flertrinns gassifisering.

Modulsystem

LiPRO Biobrensel gassanlegg leveres i en containerpakke, som et modulsystem, noe som gjør at du enkelt kan koble til flere moduler for høyere energieffekt. Kan også leveres separat for plassering i eksisterende bygg. 

 

 

 

UPP