Produktområder

Vi leverer mobile og stasjonære maskiner samt systemløsninger for moderne riving, gjenvinning og avfallshåndtering. Vi samarbeider med noen av markedets sterkeste merker innen sitt felt, som Doppstadt med sine kraftige mobile maskiner for kverning og sortering, og med Zemmler som har sine unike trommelsikter. Vi kan også tilby Sennebogens velkjente Multiline Telehandlers, som er en kombinasjon av hjullastere og teleskoplastere. Pallari Rot/Stubbeklippere, konstruert spesielt for å bryte opp og klippe stubber. ALLRECOS stasjonære gjenvinningsmaskiner for knusing og sortering. Vi har også LiPRO Biobrensel gassanlegg konverterer flis til varme og strøm gjennom en avansert,helautomatisk gassprosess. 

 

Produkt Atervinning2021

GJENVINNINGSMASKINER, mobile
Våre gjenvinningsmaskiner kommer hovedsakelig fra vår tyske leverandør Doppstadt. I utvalget av maskiner finner du et imponerende utvalg av mobile maskiner for områder som: knusing, sikting, blanding, separering, sortering osv. Vi tilbyr også trommelsikter fra Zemmler.

Telehandlers multilne

TELEHANDLERS
Sennebogens Muliline Telehandlers er hjullastere og teleskoplastere i ett! De er store og sterke som hjullaster, men den har også rekkevidde som teleskoplaster. Det forhøyede førerhuset gir mye bedre oversikt når man for eksempel mater en lastebil eller et annet høyt kjøretøy.

Pallari produktsidan

PALLARI ROT/STUBBEKLIPPERE
Pallari Rot/Stubbeklippere er konstruert spesielt for å bryte opp og klippe stubber. Monteres direkte på festebraketten for gravemaskinen/materialhåndteringsmaskinen. Større stubber blir først delt, deretter løsnet og til slutt plukket opp i stykker.

 

Produkt Atervinning STAT DK

GJENVINNINGSMASKINER stasjon.
Vi tilbyr stasjonære genvinningssmaskiner fra tyske Allreco, som har et imponerende utvalg av stasjonære maskiner for knusing, sikting, blanding, separering, sortering osv. Vi tilbyr også stasjonære trommelsikter fra Zemmler.

Biogasanlegg

LIPRO BIOBRENSEL GASSANLEGG
LiPRO Gassanlegg for Biobrensel konverterer flis til varme og strøm gjennom en avansert, helautomatisk gassprosess. Passer for større gårder, idretts- og spaanlegg, hotell- og restaurantbedrifter eller kanskje et mindre lokalt fjernvarmeanlegg som også bidrar til miljøe

 

UPP